POLITYKA PRYWATNOŚCI

To jest oświadczenie o ochronie prywatności firmy VONROC B.V. zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 71933107, dotyczące strony internetowej VONROC. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych przez VONROC B.V. za pomocą systemu klienta VONROC B.V. oraz przetwarzania za pośrednictwem naszej strony internetowej w odniesieniu do stosowania plików cookie.

VONROC B.V. szanuje prywatność wszystkich klientów i użytkowników naszej strony internetowej. Zapewniamy, że podane przez Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne. Niniejsze oświadczenie o prywatności odnosi się wyłącznie do usług VONROC B.V. Należy pamiętać, że VONROC B.V. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron, do których można dotrzeć poprzez link na naszej stronie internetowej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i zrzeczeniem się odpowiedzialności innych stron internetowych podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony internetowej. Możesz zobaczyć, że nie jesteś już na naszej stronie internetowej, jeśli adres URL uległ zmianie.

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI VONROC

Dane wrażliwe na ochronę prywatności, czyli dane osobowe, są przetwarzane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. VONROC przywiązuje dużą wagę do ostrożnego obchodzenia się z danymi osobowymi. Dlatego dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. W naszym przetwarzaniu przestrzegamy wymogów przepisów dotyczących ochrony prywatności. Oznacza to między innymi, że:

- jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;

- ograniczamy gromadzenie danych osobowych tylko do tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji uzasadnionych celów;

- najpierw pytamy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana;

- stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe, a także wymagania stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;

- szanujemy Państwa prawo do dostarczania, poprawiania lub usuwania Państwa danych osobowych na Państwa życzenie.

 

VONROC jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. W niniejszej deklaracji prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz w jakim celu. Zalecamy uważne zapoznanie się z nią.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 08.02.2022 r.

 

Wykorzystanie danych osobowych

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego uzyskujemy od Państwa pewne informacje. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa bezpośrednio, w kontekście zamówionej usługi, lub z których jasno wynika, że zostały nam przekazane do przetwarzania.

Poniższe informacje wykorzystujemy do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

- Imię i nazwisko oraz dane adresowe

- Numer telefonu

- Adres rozliczeniowy

- Adres e-mail

- Dane dotyczące płatności

- Płeć

- Data urodzenia

- Adres IP

 

Zarejestruj się 

Aby móc korzystać z niektórych części naszego sklepu internetowego, musisz być zarejestrowany. Po rejestracji zapisujemy Państwa nazwę użytkownika i dane osobowe. Przechowujemy te informacje, abyś nie musiał ich podawać za każdym razem i abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w ramach realizacji umowy. Nie przekazujemy danych związanych z Państwa nazwą użytkownika osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, którą Państwo z nami zawarliście lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W przypadku podejrzenia oszustwa lub nadużycia naszego sklepu internetowego, możemy przekazać dane osobowe uprawnionym organom.

 

Portal dostępu

Dzięki naszemu portalowi uzyskasz dostęp do środowiska zarządzania, w którym możesz samodzielnie ustawiać, określać i zmieniać informacje.

 

Realizacja zamówienia

Kiedy składasz u nas zamówienie, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Jeśli jest to konieczne do prawidłowej obsługi, możemy również przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim. Więcej na ten temat można przeczytać w dalszej części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Reklam

Oprócz informacji na naszej stronie internetowej, możemy również informować o naszych nowych produktach i usługach:

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej

- Za pośrednictwem mediów społecznościowych

 

Komunikacja i newsletter 

W naszym sklepie internetowym oferujemy możliwość zadawania pytań za pomocą formularza kontaktowego, w którym prosimy o podanie informacji, które umożliwią nam prawidłowe rozpatrzenie Państwa pytania. To Państwo decydują, które informacje podają. Dane, które nam Państwo prześlą, będą przechowywane tak długo, jak długo charakter formularza lub treść Państwa e-maila będą niezbędne do udzielenia kompletnej odpowiedzi i jej opracowania. Oferujemy newsletter, za pomocą którego chcemy informować zainteresowanych o naszych produktach i / lub usługach. Każdy newsletter zawiera link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Twój adres e-mail jest automatycznie dodawany do listy subskrybentów.

 

Dane dotyczące lokalizacji

Jeśli jest to konieczne dla realizacji usługi, możemy zbierać od Państwa dane dotyczące lokalizacji (GPS). W tym celu zostaniemy poproszeni o Państwa zgodę. Te dane (lokalizacyjne) mogą być również przechowywane i przetwarzane przez dostawcę np. oprogramowania nawigacyjnego / mapowego, takiego jak Google Maps, ale dane te mogą być również wykorzystywane przez np. Google lub Apple. Nie mamy na to żadnego wpływu. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności danego dostawcy.

 

Publikacja

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego, następujące informacje są publikowane w taki sposób, że są widoczne dla wszystkich w Internecie:

- Państwa imię i nazwisko oraz dane adresowe

Publikowane informacje są anonimowe: zasadniczo nie można Cię śledzić.

 

Reklamy

Nasz sklep internetowy wyświetla reklamy.

 

Udostępnianie danych osobom trzecim

Możemy przekazywać Państwa dane naszym partnerom. Partnerzy ci są zaangażowani w realizację umowy.

Partnerzy ci są (częściowo) zlokalizowani poza UE. Mamy z nimi ścisłe umowy, aby przestrzegać europejskich przepisów dotyczących prywatności.

 

Cookies

Nasz sklep internetowy używa plików cookie. Pliki cookie są również umieszczane za pośrednictwem osób trzecich, które zostały przez nas włączone.

Przy pierwszej wizycie w naszym sklepie internetowym wyświetlana jest informacja, w której wyjaśniamy, dlaczego używamy plików cookie. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszego sklepu internetowego traktujemy jako zgodę na używanie plików cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać optymalnie. Zawarliśmy umowy z osobami trzecimi, które umieszczają pliki cookie, dotyczące korzystania z plików cookie i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, co dostawcy tych aplikacji robią z plikami cookie, gdy je odczytują. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych aplikacji i sposobu obchodzenia się z plikami cookie, musimy odesłać Cię do oświadczeń o ochronie prywatności tych stron (uwaga: mogą one ulegać regularnym zmianom).

 

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego sklepu internetowego. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych, na podstawie której uzgadniamy sposób postępowania z naszymi danymi.

Ponadto nie zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji Analytics do innych usług Google. Wreszcie, mamy adresy IP anonimowe.

 

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

 

Okresy przechowywania 

Dane osobowe opisane powyżej są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji Państwa zamówień, w tym gwarancji. Po tym czasie przechowujemy dane przez maksymalnie jeden rok dla opisanych celów statystycznych. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że istnieje obowiązek prawny, który wymaga dłuższego przechowywania (np. siedmioletni obowiązek fiskalny dotyczący przechowywania danych dotyczących płatności).

 

Strony internetowe osób trzecich- Websites of third parties

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych z naszym sklepem internetowym za pomocą adresów URL. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie będą postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności tych stron internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby być świadomym tych zmian.

 

Przeglądanie i zmiana danych 

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub pytań dotyczących dostępu do danych osobowych i ich zmiany (lub usunięcia), możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Mogą Państwo również wysłać do nas prośbę o wgląd, zmianę lub usunięcie tych danych. Mogą Państwo również złożyć wniosek o eksport danych, z którego korzystamy za Państwa zgodą, lub podać powody, dla których chcą Państwo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych. Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić Cię o odpowiednie zidentyfikowanie się. Jeśli chodzi o dostęp do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, należy przesłać kopię danego pliku cookie. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. Jeśli dane są nieprawidłowe, możesz poprosić nas o zmianę danych lub ich usunięcie.

 

Holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych 

Oczywiście chętnie pomożemy Ci, jeśli masz skargi dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności masz również prawo do złożenia skargi do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z holenderskim Urzędem Ochrony Danych.

 

08.02.2022

© VONROC 2023