Dostawa trwa 3-5 dni

Dostawa trwa 3-5 dni

Bezpłatna wysyłka od 240 zł

Bezpłatna wysyłka od 240 zł

Zwroty produktów za darmo

Zwroty produktów za darmo

Ochrona kupującego w Trusted Shops

Ochrona kupującego w Trusted Shops

Zastrzeżenie

Niniejsze zastrzeżenie ma zastosowanie do witryny internetowej https://vonroc.pl oraz wszystkich poddomen należących do VONROC. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na niniejsze zastrzeżenie.

 

Treść tej witryny jest starannie kompilowana i utrzymywana. Nie oznacza to jednak, że witryna nigdy nie zawiera błędów ani że zawsze działa poprawnie. Nie można wnioskować żadnych praw z treści witryny, a VONROC nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności treści. Dotyczy to również informacji na stronach internetowych stron trzecich, które odsyłają do witryny VONROC, na przykład za pomocą hiperłącza. VONROC nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku odwiedzin i korzystania z treści witryny VONROC lub stron trzecich. VONROC zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności.

 

Prawa własności intelektualnej do logo VONROC, nazwy handlowej „VONROC” oraz praw autorskich do treści witryny VONROC należą do VONROC lub jego licencjodawców. Używanie witryny jest dozwolone tylko do celów osobistych. Nie jest dozwolone dzielenie się tą treścią, jej rozpowszechnianie ani przechowywanie w jakiejkolwiek formie. Jest to możliwe tylko za wcześniejszą pisemną zgodą VONROC.

 

Niniejsze zastrzeżenie nie wpływa na to, co zostało określone w Ogólnych Warunkach i Polityce prywatności VONROC. VONROC zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji zastrzeżenia w dowolnym momencie.

 

Niniejsze zastrzeżenie zostało ostatnio zaktualizowane 18 czerwca 2024 roku.