Piła ukośna

Z piłą do cięcia poprzecznego, zwaną również piłą ukośną, można wykonywać cięcia poprzeczne i ukośne w drewnie twardym, miękkim, płytach wiórowych i pilśniowych. W ten sposób można nie tylko przyciąć belki na wymiar, ale również wyciąć laminat lub parkiet na żądaną długość. Zapoznaj się z naszymi różnymi modelami tutaj!

© VONROC 2024